Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 03.01.2022.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 406f1042-c6d4-4fd8-a01a-7d824d4746d1.

 

Polityka prywatności Sklepu NUTU Store
www.nutu.store
(„Sklep”)

 

 

Drogi Użytkowniku!

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

NC21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Gębicka 4/11, 03-126 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000906639, NIP 5242920729, nr REGON 38922000700000, kapitał zakładowy 50000,00 zł, kapitał wpłacony 50000,00 zł.

 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sklep@nu-tu.com.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 

A także prawo:

 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

 

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

 • umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

 • przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
 • do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

 

2. Założenie konta w Sklepie

 

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

 

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

 

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

 • umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

 • przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
 • do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

 

W jakim celu?

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

 

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

 

W jakim celu?

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

 

7. Subskrypcja newslettera

 

W jakim celu?

wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie?

 • umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

 • przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
 • do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

 

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

 

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

PROFILOWANIE

 

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

 

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

 

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PLIKI COOKIES

 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 3 miesiące od ostatniej wizyty w Sklepie.

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku ze Sklepem

hostingodawca

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

podmiot zapewniający nam wsparcie

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, techniczne/IT Wielka Brytania **

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania **

operator internetowej platformy handlowej

nie ma miejsca

operator logistyczny i firmy kurierskie nie ma miejsca

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

podmiot zapewniający usługi

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, marketingowe Wielka Brytania, Szwajcaria **

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

podmiot umożliwiający działania

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, analityczne na stronie Wielka Brytania, Szwajcaria **

złożenie zamówienia w Sklepie

dostawca płatności

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

podmiot zapewniający dostawę towaru

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

hurtownia

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

biuro rachunkowe

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

podmiot zapewniający system ratalny

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania **

skorzystanie z komunikatora dostępnego w Sklepie

podmiot dostarczający komunikator

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, dostępny w Sklepie Wielka Brytania, Szwajcaria **

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe

portale społecznościowe

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów

podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

tak – Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria **

 

A ponadto:


odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 

 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO
 • decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 czerwca 2021 roku, na mocy rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie
 • decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii

Nous Tous is a youthful European clothing brand.

Nous Tous stands for “all of us” and that is what we truly perceive regarding our brand. We are a collective that incorporates the strengths and experiences of skilful people from varying backgrounds. 

Working with talented individuals, creating a generational and worldview fuse, we have control over the entire procedure of manufacturing our collections from thread to packaging. We nurture the quality of workmanship and about the tiniest details, the entire set of materials and dyes is produced in Poland to our individual order, which allows us to maximize the originality of our product. We embrace materials of steep grammage and durability. All clothes are sewn in Poland in trusted sewing rooms. This allows us to be ethically responsible. 

We have established three lines: Prime line, blanc and Heritage.

Prime line stands for unconventional colours, cuts, accessories and most of all original graphics. This line is the fundamental field for cooperation with young artists/creators, who in tandem with us would like to interpret what “nutu” does mean for them. Prime line is also exceptional capsule collections, occasional sets, which motive is present in different parts of clothing or accessories.

blanc is for people who acknowledge comfort and simplicity but await many further standards in terms of quality than a basic from a chain store. We direct on unique cuts, harmonious shades, tonal logos and most of all on unparalleled fabric: we tried to recreate as much as possible the material that was exploited in the ’80s and ’90s for the production of streetwear.

HERITAGE is our top tier line. PREMIUM QUALITY GARMENTS.TOP-TIER MATERIALS. ATTENTION PAID TO EVERY IMPERCEPTIBLE DETAIL THROUGHOUT THE PRODUCTION. SETTLED WITH A FRENCH TERRY. EMBELLISHED WITH A TONAL PRIME EMBROIDERY. SUSTAINABILITY THROUGHOUT THE ENTIRE MANUFACTURING PROCESS. DESIGNED EXCLUSIVELY FOR EXACTING INDIVIDUALS.